Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapenbouten, en het stof van de wegen, dat ik in heb geslikt, zal vergoeden. Ik zeg je, dat ik den schobbejak tot de vrucht zal maken van den eersten den besten ouden appelboom."

Voorzichtig speur ik uit naar Valentijn, maar hij ligt roerloos, of hij rustig in slaap is gevallen.

Een schuiven van hout over steenen, een slijpen van voetstappennen dan weer mijn vader, nadat hij luidruchtig gegaapt heeft:

„Wat ? 's Nachts reizen en ons overdag laten zoeken? Maar zoo zou hij in iedere herberg, waar we onzen intrek nemen, verborgen kunnen hggen? Te beginnen met deze. Wij zijn dan genoodzaakt, om den boel van de kelders tot de zolders te doorzoeken, met een degenstoot of wat in het dichtst van den hooiberg. Hei, waard hier, we zoeken een man in een vaalbruinen hjfrok. Waar is hij? Iedere leugen wordt met een dracht zweepslagen betaald."

Een prevelen.

sGKflHI denk ik, natuurlijk spreekt hij, uit angst.

Een stilte, en dan de trapleer, die met zwaren stap wordt bestegen.

Ik heb mij opgericht van den stroozak en Valentijn heeft hetzelfde gedaan. Overal kijken we rond naar een uitweg, een plaats van verberging, maar we vinden geen enkelen. Mijn makker schudt het hoofd, terwijl hij bedenkelijk de hand aan den hals legt.

208

Sluiten