Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vliegen op 2 motoren in elke combinatie. Het toestel, belast tot 4100 K. G. was „los" na 217 M. aanloop, bij een zeer zwakken wind op slecht terrein. Verder bleek het toestel op slechts 2 motoren te kunnen klimmen tot 1000 M. hoogte.

Om een overzicht te krijgen over snelheid' en benzinegefcruik over grooten afstand, werd door ons een vlucht gemaakt langs de elf hoofdsteden van Nederland. Hiermede waren de voorbereidingen afgeloopen en kon de vlucht beginnen.

Evenals bij de vlucht van iDe P Ine do, was de voorbereiding het moeilijkste door de vele tegenwerking, die gedurende het voorbereidingsjaar werd ondervonden. Onze „rust" kregen we eerst, toen het vliegtuig den len October, 's morgens om 6.07 zonnetijd, opsteeg.

In Aleppo vond ik tijd tot het schrijven van een paar eerste vluchtige reisindrukken, die lk in het volgende onveranderd heb weergegeven. Zij vormen met de overige in dit boekje opgenomen reisverhalen het compleet relaas van onze talrijke wederwaardigheden.

9

Sluiten