Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op weg!

VAN een ©ogenblikje vrijen tijd — wij zitten hier in Hotel „Baron" te Aleppo — maak ik gebruik om een en ander te vertellen van mijn eerste wederwaardigheden. Klokslag zes uur gistermorgen gaf Directeur-Generaal Damme het sein voor vertrek, maar — alle begin is moeilijk! — een lekke band hield mij een uur en negen minuten op. Ge kunt begrijpen, dat dit allesbehalve plezierig was, daar de reis naar Belgrado ongeveer

1580 KJM. bedraagt en onze berekening sloot als een bus: naar het

Oosten vliegend moesten wij één uur aan licht verliezen, zoodat onze dag niet meer dan 11 uur zou duren. Enfin, een lekke band moet nu eenmaal gemaakt worden, de wind was gunstig en met een behoorlijk gangetje stoven wij om even over zevenen Holland uit. Het weer was goed en ons humeur niet minder, maar toen we boven Zuid-Duitschland kwamen werd het zeer moeilijk ons te oriSnteeren omdat wij geen gemakkelijk herkenbare punten over vlogen. Dat is natuurlijk een nadeel, verbonden aan „koersvliegen".

Daarbij kwam nog, dat al spoedig een dicht wolkendek moeder aarde aan onze oogen onttrok. Wij probeerden één keer, toen we een gat in de wolken zagen er onder te komen, maar de wolken hingen te laag en dus riskeerden we maar liever niets en vertrouwden op de nauwkeurigheid van ons compas. ■

Zoo vlogen we gerulmen tijd verder, totdat wij ten tweeden male probeerden onder de wolken te duiken en nu lukte het. We vlogen op compas

door en kwamen boven een vrij gröote plaats met hulp-landingsterrein. Maar waar waren we? Geen idee! Dan maar dalen, steeds lager, op 't laatst tot pl.m. 25 M. van den grond en jawel, daar zagen we het station. De plaats bleek Landshut te zijn. De kaart hielp ons verder en wij volgden nu de Isar tot aan den Donau. Daar werd het weer beten Bij Passau zaten we voor een dilemma: óf koerskouden 6f over Weenen. De keus was niet moeilijk; een postduif houdt nu eenmaal koers en zoo deden wiji ook: recht toe, recht aan.

In het begin ging alles goed, maar halfweg boven de Alpen geraakten we

10

Sluiten