Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles gaat vlot

TOEN ik 2 October 's avonds in Aleppo mijn eersten brief voor „De Telegraaf" zat te schrijven, had ik niet gedacht dat 't zoo lang zou duren voor en aleer ik met mijn reisverhaal zou kunnen verder gaan Maar de tocht zelf en de ontvangst, ons eerst in Indië en daarna in Nederland bereid, hebben ons zoo in beslag genomen, dat er aan brieven niet viel te denken. Nu zijn de eerste emoties voorbij en ik knöop dus aan bij mijn vorig slot, toen ik vertelde, hoe wij na een vlotte landing te Aleppo 's avonds in Hotel Baron een strijkje „Valencia" hoorden spelen, en hoe wij ons hadden voorgenomen „to do Aleppo in two hours.'' Van dat schoone plan is niet heel veel terechtgekomen, 't Eenige wat ik ervan zag was een vrij moderne bar met alle „toebehooren", waar we nog eenige zeer genoegelijke momenten doorbrachten en gelegenheid hadden in zeer cosmopolitisch gezelschap wat te dansen^ Tot slot van den avond een gezellig etentje in de Fransche club, waarbij' wederom bleek, dat men Franschen niet ten onrechte charmant noemt. Maar

het mocht niet laat worden, want den volgenden dag wachtte ons een nieuwe étappe

Toen we „thuis" kwamen, heb ik Van der Hoop's advies opgevolgd. Bij alle goede dingen, die men ons uit Nederland had meegegeven, was n.1. ook een vaderlij ke raad van Van der Hoop: zorg voor een wekkertje, want anders verslaap je je tijd. En, 'wij hébben voor een wekkertje gezorgd! Daaraan alleen is het te danken, dat wij den volgenden morgen op tijd ontbeten, vervolgens de noodige formaliteiten verrichtten, om ten slotte onder groote belangstelling van Aleppo's bevolking met de „Postduif" weer op te stijgen^

De lucht (was strak en de lage zon in het begin nogal hinderlijk, vooral daar het een beetje heiig was. Dat kim ons overigens geheel koud laten, want de étappe was, wat oriënteering betreft, de gemakkelijkste van de geheele reis.

Na een half uurtje gevlogen te hebben, kwam de Eufraat in zicht en toen maakten we voor *t eerst kennis met een kleine stoornis in den

13

Sluiten