Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het lezen. Dat had ik te danken aan de K. M. A. in Breda waar de aanstaande Indische officieren o.a. de Arabische letterteekens leeren moeten.

Het einde Tan den maaltijd naderde. De gouverneur stond op, en bracht eerst een dronk uit op den koning, onmiddellijk geTolgd door: „Gentlemen, her Majesty the Queen of Holland". Nadat allen weer gezeten waren sprong Z.Exc. nogmaals op met een kwasi ontsteld geteicht en Toegde er nog bij: ,/The president of Ireland", „want U moet weten, dat mijn adjudant een Ier is", zeide hij tegen me, en hiji mocht eens boos worden als Ik den president OTersloeg. Het was h è t succes Tan den aTond. Ik kreeg toen nog een inritatie om mee te gaan naar een concert, doch Terzocht „naar huis" te mogen gaan, omdat ik wel Toorzag, dat de laatste etappe nogal Termoeiend zou worden.

Die aTond in Singapore zal mij nog dikwijls in herinnering komen, zeker wanneer ik het boekje OTer Malakka weer eens opsla.

In het Europe-hotel trof ik Frijn» en ©lleman als gasten Tan eenige Hollanders. Na nog een whisky soda Terschalkt te hebben ging ik naar bed.

Maar Tan slapen kwam Toorloopig niet Teel. Voortdurend werd lk bezig gehouden door de gedachte: morgen weer boTen Hollandsch gebied. Wonderlijke sensatie! 'Straks als de morgen aanbrak zou de Postduif haar eindpunt moeten bereiken. Eerst in Muntok een postzak afgeTen, dan in Palembang, ten slotte BataTia. En weer dacht ik teTug aan de dagen achter ons, toI wederwaardigheden, toI indrukken, vol spanning. Het hoogtepunt naderde. OTer Tier-en-twintig uur moesten wij op JaTa's bodem staan. Geen wonder dat ik niet dan na Teel moeite een paar uur sliep.

De dag brak door. Frijns, Elleman en. ik — wij waren alle drie Tan dezelfde gedachte TeTTuld, Tandaag op Nederlandschen grond., Had onze trouwe Postduif ook een ToorgeToel Tan de dingen die komen zouden? Het leek ernaar, want toen we aan 't uiterste puntje Tan Singapore's landingsterrein^ onze start begonnen, waren we halfweg het Teld al los Tan den grond. ETen nog een zwaai OTer de laatste huizen Tan Singapore, en toen snel Zuidwaarts. Drie motoren ronkten, drie schroeTen boorden een weg door de lucht. Drie Hollandsche jongens zaten te popelen in hun machine. En pijlsnel schoot de Postduif onzen Archipel in.

26

Sluiten