Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Batavia!

ERWUL de „Postduif" ma ons vertrek uit Singapore lustig verder

TuiitwujLi ae „rosiauu ma ons vertreK uit Singapore lustig vereer vloog zagen wij onder ons het Indische landschap voorbijtrekken. Ons eerste traject van dezen laats ten heenreisdag zou niet groot zijn: Singapore—Muntok behoefde niet meer dan 2% vlieguur te kosten. Onder ons lag de Riouw-archipel, mooi» maar met geen enkele gelegenheid tot landen. Het eene kwartier na het andere kroop voorbij. Muntok kwam in "t zicht. Op het landingsveld waren tal van Hollanders samengestroomd eh een luid gejuich steeg op toen onze „Postduif" de aarde raakte: wij stonden op Indischen bodem. Dat was een moment! 'Enorm enthousiasme maakte <zdch van alle aanwezigen meester, toen de postzak te voorschijn kwam en wij aan ,,'t bestellen" togen. Zooveel mogelijk stelden wij de stukken onmiddellijk aan de aanwezigen ter hand en het moet voor de geadresseerden toch een zonderling gevoel zijn geweest, een brief te ontvangen, die slechts enkele dagen tevoren nog in Nederland op de schrijftafel lag van moeder, vader of vriend. Hoe kort worden zelfs groote afstanden!

Met dat al hadden wij geen tijd te verliezen. Wel lieten wij ons graag een glas eerewijn smaken en namen wij een herinnering in den vorm van een paar tinschuitjes gaarne in ontvangst — maar toen moest de postbestelling verdej, en nagewuifd door onze Muntoksche vrienden stegen wij weer op: naar Palembang.

Onmiddellijk na het verlaten van Bangka zien we reeds duidelijk de vier riviermondingen van de Moesi, zoodat oriënteering zeer eenvoudig is. Overal langs die rivieren liggen uitgestrekte lappen terrein, die werkelijk het aanzien hebben van prachtige vliegvelden. Doch het is zeer Verraderlijk terrein, daar het één uitgestrekt moeras is. Hier en daar zeer welige plantengroei, doch niet de aaneengesloten oerwouden van Malakka. Reeds heel in de verte zien we de groote bocht van de rivier, waaraan Palembang ligt. Zeer gemakkelijk vinden we dan Pladjoe» de groote petroleumstad bij Palembang. "Van hier volgen we den groeten weg naar Talang-Betoetoe, waaraan het vliegveld ligt.

27

Sluiten