Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stig niet uit. De „Postduif" zou snel moeten vliegen om tijdig op haar nest neer te strijken!

De start ging intusschen vlot. Frijns en Elleman hielden den gerepareerden stijl in de gaten, om bij het minste of geringste te kunnen waarschuwen. Maar de reparatie was goed geschied — wij: vlogen weer. Even bulten Bangkok zagen we wat grondnevels, maar het weer was goed. Toen we boven het bergterrein vlogen, lagen alle dalen volkomen dicht, zoodat het orienteeren moeilijk werd. Toch moesten we eindelijk aan de kust komen bij Heinze Bay, en naar schatting waren we nog ongeveer een half uur van de kust af, of daar zagen we tot onze groote verwondering Heinze Bay al voor ons. Even later 'zaten we in prachtweer boven de Golf van Martaban, om naar Rangoon te gaan. We hadden nogal veine, want links en rechts van ons hingen zware buien; wij echter gingen in een rechte lijn vliegend er precies tusschendoor!

Rangoon werd in zeer korten tijd bereikt. !Van uit de lucht is het een prachtstad. Onmiddellijk valt de reusachtige gouden tempel in het oog. Daar we den tijd hadden, vlogen we eerst nog even naar de renbaan, het landingsterrein van Geysendorffer. Vanuit de lucht was het zeker niet beter dan Singapore, alleen is het niet zoo ingebouwd. 4 '

Van Rangoon ging het over de Irawaddi en daarna over het hoogland, dat ons nog van de Golf van Bengalen scheidde. Eindelijk kwamen we boven Akyab. Even gecirkeld boven stad en vliegterrein en toen... nam ik het besluit, door te gaan naar Calcutta. We hadden nog ruim 3 uur benzine, terwijl de vlucht binnen dien tijd kon worden afgelegd. Dus staken we de Golf van Bengalen over en namen de richting naar Calcutta. Hier is oriënteering verbazend moeilijk. We Baten daar n.1. boven de Gangesdelta, waarin geen enkel herkenbaar punt. Doch bij het verder vliegen moesten we noodzakelijk uitkomen op de spoorlijn.

Het duurde lang. Doorloopend controleerden we onzen benzinevoorraad, die zienderoogen verminderde. Eindelijk — we hadden nog maar voor een half uur benzine — bevonden we ons plotseling aan de spoorlijn en wel juist boven Dum-dum. We hebben echter niet gewaarschuwd, dat we komen zouden, dus gaan we eerst naar Calcutta, om daar onze opwachting te maken. Na eenigen tijd boven de millioenenstad gevlogen te hebben, keerden we terug naar Dum-dum en... constateerden na de landing, dat we een lekken band hadden. We waren blij, dat we wederom, eigenlijk geheel onvoorbereid, zoo'n groote vlucht gemaakt hadden.

Wij mochten het niemand' kwalijk nemen, dat we niet werden verwelkomd. Behoorlijke gasten kondigen hun komst immers aan! De belangstelling kwam ditmaal echter van de zijde van een troep... buffels, die ons

41

Sluiten