Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij ontmoeten Könnecke

WEiiXVLrjiJLJiiül was ue mueiie waaru urn rnjiia eu jiuietuoa uur ia Allahabad — ik vertelde er al wat van — aan 't biljarten te zie». Zoo handig als zij zijn met een driemotorig vliegtuig, zoo onhandig waren ze met een zeszakkig biljart. Ben gigantische strijd is het geworden en daarbij was ik de toeschouwer — vol leedvermaak! Toen wij op de heenreis in Allahabad waren heb ik nl. zelf ook een partijtje biljart gespeeld en wel met den manager van de „Pioneer Press". Laat mij' oprecht zijn: ik heb ongelooflijk op mijn gezicht gehad. Zelfs met caramboleeren kon ik mijn droevig figuur niet redden, kortom, ito kreeg geen voet aan den grond. Geen wonder dat ik met een zeldzaam genoegen mijn beide

tochtgenooten in het zweet huns aanschijns aan 't prutsen zag

Maar de muziek riep mij naar de danszaal, waar het zoo gezellig was, dat het eenige moeite kostte om vroeg weg te gaan. (Dat kon echter niet anders, want den volgenden dag moesten wij vroeg uit de veeren. Weer volgde ik Van der Hoop's advies en zette mijn onafscheidelijk wekkertje klaar op vijf uur. Inderdaad: ditmaal waren wij op tijd — op de heenreis had onze gastheer met de vriendelijkste bedoelingen) ons te lang laten slapen •— en al vroeg stegen wij in Bamraoli weer op. Nauwelijks onderweg begon de oliedruk terug te looDen. Terugkeeren dan maar weer. Alles schoongemaakt. Weer opgestegen. Oliedruk weer teruggeloopea. Weer teruggekeerd, weer schoongemaakt, veerspanning een halven slag verhoogd, weer opgestegen: En jawel: het euvel was verholpen. Hoe dichter we Karachi naderden, te sterker werd de tegenwind en te langzamer de gang van de Postduif. Toch kwamen we mooi op tijd aan, en hoewel het Zondag was kregen we onmiddellijk alle gewenschte hulp. Er was veel te doen, want Elleman had opgemerkt, dat de strop om de rechteras scheef zat, waardoor de druk scheef werd opgenomen, wat zeer slecht is voor het landingsgestel. De heele boel moest nu worden opgecrickt, de vleugel gesteund en het wiel afgenomen.

De gaten werden Iets verboord en) aan de andere zijde weer dichtgelascht; een operatie die zeer vlot verliep. Terwijl we daar zoo bezig zijn komt daar de luitenant Boswel! met een

45

Sluiten