Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch de motor werd te warm. Hij had er nl- niet aan gedacht om tropenkoelers mede te nemen. iDe motor stopte toen hij' Juist eren in de lucht was. Hij draaide nog Tlak over een paar hangars, kwam met telegraaflijnen in aanraking en stortte neer. De machine werd flihk beschadigd. Hijzelf en zijn telegrafist mankeerden niet veel, doch zijn passagier was vrij ernstig gewond: die brak een paar ribben. :

Dit gaf meteen een kijkje op de zeer onvoldoende voorbereiding van deze vlucht. U moet niet dénken, dat de machine berekend was op lange vluchten. 'De gewone tanlks waren „voldoende". De hoeveelheid benzine, die meer noodig was, werd in gewone bussen meegenomen. Zijn passagier, graaf Bolms, de financier van zijn vluchten, werd in een hoekje geplaatst op zijn hurken. Daarna werd elk gaatje, dat er overbleef, opgevuld met benzineblikken. Op deze wijze raakte de graaf bekneld tusschen de bussen bij den val te Bagdad. Ea dit kostte hem een paar ribben.

Enfin, in Bagdad wisten ze raad. Een geheel nieuw achterstuk werd aan de „Germania" gebouwd met nieuwe stuurvlakken. Tevens werden de vleugels gerepareerd. De Engelsche commandant stelde Könmecke toen voor, in dienzelfden tijd den motor na te zien. Het bleek echter, dat deze hiervan niet gediend was. De motor was goed, en ondanks dat warmloopeni zou hij toch wel goed gebleven zijn.

Hij' had zelfs zooveel vertrouwen in den motor dat h ij zonder

mécanicien al die vluchten maakte. Enfin, de Engelschen vonden het allang best. Het zou hem wel opbreken! Hij kon dan na een lang oponthoud eindelijk verder naar Basra en vandaar ging het nog goed tot Bender Abbas. (Maar ook daar zqu hij langen tijd worden opgehouden, want hij bemerkte, dat een van zijn zuigers gebroken was. Graaf Bolms vond het welletjes en ging maar met de boot terug naar 'Duitschland. Met of zonder de kas heeft Könnecke me niet verteld.

Daar stond hij nu met een kapotten motor en zonder mécanicien. Maar wat een geluksvogel was deze man! Wanneer Zijn motor het iets eerder of iets later vertikt had, waren vrij ernstige ongelukken gebeurd. Hij' gaf het echter niet op. In Bènder Abbas was natuurlijk geen zuiger te repareeren, dus vroeg hij er telegrafisch een uit Teheran. In dat gedeelte van Perzië bstaat nil. een civiele luchtdienst, die onderhouden wordt met Junkersvliegtuigen en Junkersmotoren. Daar de Germania ook een Junkersmotor had, kon men hem daar helpen Eerst veel later, zelfs na mijn terugkomst in Nederland, las Ik, dat hij gestart was en int Karachi aangekomen. Vandaar naar Allahabad schijnt het echter weer heelemaal te zijn misgeloopen. Een roemloos einde van een buitengewoon slecht voorbereiden tocht, waarbij doorloopend gespeeld werd met de levens der bemanning.

48

Sluiten