Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bad namen, om weer 't overtollige zand 'kwijt te raken en vervolgens haalden we in optocht de Uitraphoon, daar (mevrouw Richardson en haar dochter er zeer veel [belangstelling voor hadden.

Het diner was goed en werd in aangename stemming doorgebracht, waarna we vrij vroeg naar bed gingen.

's Nachts werden we door een flinke donderbui overvallen, terwijl het licht niet van de lucht was. Er kwam een zware bewolking op, doch regen bleef weg. ,

Hoewel de laatste 100 jaar in Oetober nooit regen gevallen |was, was er dit jaar, ongeveer 14 dagen vóór onze komst, een zware hui geweest. Ook nu was de natuur geheel in de war. , .flraj'

Den volgenden dag liet het weer zich niet mooi aanzien. Heiig en zeer zwaar 'bewolkt, hoewel de bewolking later zeer hoog bleek te zitten.

lik had den koers geheel (veranderd, omdat ik in regelrechte lijn naar Bagdad wilde. Echter bemerkte Elk man na ongeveer een uur vliegen, dat de rechter-oliekoeler lekte. Nu hadden we een reservekoeler hij ons en konden dus eventueel overal dit gebrek verhelpen. We zouden kunnen landen bijv. in Bender Muqam of Assalu of eenig ander terrein doch de mogelijkheid was niet uitgesloten, dat we daar bij den een of anderen Sheik gevangen zouden worden gehouden, totdat losgeld betaald was!

Deze inlichtingen kreeg ik reeds ln Bender-Abbas. Dus besloten we Imaat rustig door te gaan naar Bushire. De koers werd op Bushire gesteld en na nog ruim twee uur .gevlogen te hebben, kwamen we juist daar aan de kust uit. Na onze landing kwamen er direct vele auto's met Perzen, waaronder onze groote vriend, de politieman. Hij stond maar te buigen, met den .rug van zijn hand tegen het voorhoofd en viseerde onze passen, terwijl Elleman vlug den koeler verwisselde. Even daarna (kwam de charmante Monsieur Ben jamin, een en al lach en gelukkig ons wieer te zien. We moesten direct mede naar het Fransche consulaat, daar alles voor onze ontvangst in orde gemaakt was.

Hij trok een lang gezicht, toen hij hoorde, dat we onmiddellijk weer zouden opstijgen pm maar Bagdad te gaan; smeekte ons letterlijk te blijven; er had nog nooit iemand izoo'n gunstigen indruk achtergelaten, als de Hollanders, en speciaal onze postvlucht had in (Teheran, bij de regeering ,,een goede pers". Ook had hij' ons gaarne |een mooi aandenken aan Perzië willen aanbieden. jNu, ifk verklaarde mij gaarne bereid, dat in Holland te ontvangen en gaf hem mijn adres. , $^C„3&

Het afscheid was zeer hartelijk en hij vroeg ons, weer eens vlug terug te komen.

De vlucht naar Bagdad had een vlot verloop en kenmerkte zich door...

50

Sluiten