Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terug in Europa.

NAUWELIJKS waren we uit de stad Tan de duizend-en-eén-dag vertrokken, of onze oliedruk begon weer terug te loopen. Terugkeeren was dus opnieuw de boodschap, doch juist in de bocht zien we den druk weer oploopen tot normaal. We vliegen dus door. In de woestijn krioelt het Tan de karaTanen. Hier en daar zijn zeer duidelijk de karavaanwegen zichtbaar. Wat meer naar 't Noorden zien we met flinke Taart twee auto's rijden in de (richting Aleppo. Al spoedig doemt de stad in de yerte op. We cirkelen leTen er boTen, omdat we Aleppoi nog niet gezien hadden, en verdwijnen dan ln de richting Muslimie, waar we Tlot landden. Wederom moeten we 'zeer lang taxiën voor we 'bij den hangar komen. Daar worden we ook nu opgewacht door kapitein Bertrand. De machine wordt binnengebracht en bijgevuld om den volgenden dag weer eeni groote etappe te kunnen maken.

In dien tusschentijd worden wij onthaald op een glas pagne en wordt ons getoond, dat ook wij thans in de („Ahnengallerie~ zijn opgenomen.

Een der officieren, luitenant Lenoir, die mijn foto's zag, vroeg mie, of hij er afdrukken Tan mocht maken. Op deze wijze kreeg ik tevens een serie afdrukken in mijn bezit. Daarna werden uit alle hoeken en gaten gramofoons tè voorschijn gehaald. Dat was natuurlijk weer Toor ons het sein om hen te „bluffen" met de onze. We hadden een genoeglijken middag, die eindigde met een tocht per zijspan naar Aleppo, omdat ik Verscheidene telegrammen te Terzenden had. Ik had toen de gelegenheid, iets meer van de stad te zien. Deze is heel wat mooier dan Bagdad. Er is veel meer Europeesch vertier, terwijl de gebouwen ook veel mooier en grooter zijn. Ook de citadel ligt er heel aardig in het midden der stad.

Juist wilde ik wéér vertrekken, toen ik een telegram kreeg uit Holland, met het verzoek mede te deelen of ik (Vrijdagmiddag zou kunnen aankomen. Daar kon ik natuurlijk niet op antwoorden, daar ik eerstens niet wist, wat de volgende dag mij zou brengen en tevens welk weer in Europa te verwachten was. Want Europa is altijd het slechtste gedeelte met het oog op

53

Sluiten