Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me een papiertje in de hand met er op gekrabbeld: „Zullen we de kist in Soesterberg eerst even een beetje gaan schoonmaken?" Het idee is zoo gek niet, maar 't weer wordt slechter en bovendien vertoont onze olietemperatuur van den rechtermotor kuren: ze is abnormaal hoog. Loopt het lager er uit? Mogelijk wel, en wie weet of we dan in Soesterberg den motor weer aan 't loopen zullen krijgen?

Soesterberg! We zijn de pyramide van Austerlitz voorbij en jagen op maar vijf meter hoogte over bet vliegkamp. Verder! Verder! Daar is de spoorlijn Utrecht—Amsterdam! Ginds wordt de stad al zichtbaar, steeds duidelijker. Even nog — we zijn er boven, de Postduif vliegt over de gasfabriek rechtdoor tot boven het Leidscheplein. De laatste bocht — naar Schiphol.

Eenige minuten later raakten onze wielen den grond. Vlot landde de Postduif vanwaar zij vier weken te voren opsteeg. Een Nederiandsche recordvlucht was geëindigd.

• •

Vóór ik nog een enkele opmerking maak over de beteekenis van onze Indië-vlucht, moet ik mij kwijten van twee plichten: één jegens mijn lezers, die wellicht prijs stellen op een overzicht van de door ons gevlogen

trajecten en de gemaakte tijden, en één jegens mijn beide tocht-

genooten, Frijns en Elleman. Zij hebben de rollen, die hun waren toegedacht, op de voortreffelijkste wijze vervuld, en zich geheel gegeven aan hun dikwijls moeilijke taak. Het welslagen van onzen tocht Is voor een belangrijk deel mede aan mijn beide makkers te danken.

En hier volgt dan het lijstje van onze trajecten en tijden:

HEENREIS.

1. Amsterdam—Sofia 1860 K.M. 10 u. 41 min.

2. Sofia—Aleppo 1500 „ 7 „ 58 „

3. Aleppo—Bushire 1600 „ 7 „ 51 „

4. Bushire—Karachi 1800 „ 9 „ 32 '„

5. Karachi—Allahabad 1550 „ 9 „ 05 „

6. Allahabad—Calcutta 800 „ 6 „ 10 „

7. Calcutta—Bangkok 1720 „ 9 „ 25 „

8. Bangkok—Singapore 1700 „ 8 „ 46 „

9. Singapore—Batavia 1100 „ 6 „ 21 „

Totaal 13.630 K.M. 75 u. 49 min.

Gemiddeld per dag: 1514 K.M., gémiddelde snelheid per uur 179.7 K.M.

Sluiten