Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TERUGREIS.

1. Batavia—Singapore 1150 K.M. 6 u. 17

2. Singapore—Bangkok 1700 „ 9 „ 04

3. Bangkok—Calcutta 1720 „ 9 „ 23

4. Calcutta—Allahabad 800 „ 4 „ 40

5. Allahabad—Karachi '1550 „ 8 „ 56

6. Karachi—Bender Abbas 1250 „ 6 „ 47

7. Bender Abbas—Bagdad 1450 „ 7 „ 57

8. Bagdad—Aleppo 800 „ 4 „ 35

9. Aleppo—Belgrado 1850 „ 10 „ 30

10. Belgrado—Amsterdam 1600 „ 9 „ 32

Totaal 13.870 K.M. 77 u. 41 min.

Gemiddeld per dag: 1387 K.M., gemiddelde snelheid per uur 178.5 K.M.

* * *

En tot slot dan: een „nabetrachting", waarbij ik mij tot enkele opmerkingen zal bepalen. Daarbij moet onze vlucht beschouwd worden in verband met die van VanderHoopen van Geysendorffer.

De eerste vlucht was zuiver een studievlucht. Vandaar dat de tijd er absoluut geen rol behoefde te spelen. Trouwens, het aantal vliegdagen was zeker niet ongunstig te noemen. Toen de tweede vlucht zou plaats hebben, de eerste passagiersvlucht heen en terug, was de stand der aviatiek weer zoodanig gewijzigd, dat tevens geprobeerd kon worden den tijd aanmerkelijk te verkorten.

Onze vlucht had, na die van Geysendorffer, veel tegenstanders.

Dezen beweerden, dat de vlucht niet meer noodig was. Doch mijns inziens waren er redenen te over om de vlucht wel degelijk van belang te achten en wel in hoofdzaak de volgende:

lo. De vluoht zou gemaakt worden met een 3-motorig toestel.

Wat had men voor gegevens? O, ja! Er waren reeds drie vluchten gemaakt, door Byrd naar de Noordpool en over den Oceaan, en door Maitland over den Stillen Oceaan, doch dit waren alle drie speciale vluchten. Een „reis" was met een meermotorige Fokker nooit ondernomen. Hoe zou het toestel zich houden bij dagelijksch gebruik? Ziedaar een zeer voornaam punt dat door onze vlucht opgehelderd zou worden.

2o. De vlucht zou dienen om voor de eerste ,maal officieel post heen en terug naar Indië te vervoeren. Hierdoor zou een antwoord ruim 1 maand eerder in Holland kunnen zijn dan per gewone mail. Alzoo een besparing van ruim 50%! Dat er van deze gelegenheid vooral uit Indië gebruik

59

Sluiten