Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

11

werking van een aantal opstandig gezinde hadji's te verzekeren.

Naar mij door iemand, die goed op de hoogte is, werd medegedeeld, werd er in de maanden vóór November 1926 door communisten en om welke reden dan ook opstandige hadji's een systematische terreur onder de bevolking uitgeoefend. De officieele rapporten — hoewel minder positief dan mijn ter plaatse bekende zegsman — bevestigen dit trouwens.

Dorpshoofden of ouderen van invloed, die zich niet bij de opstandige beweging wilden aansluiten, werden omgebracht, indien zij er niet in slaagden, zich bijtijds in de bosschen te verbergen. Wat er in en vóór November in den uitersten Westhoek van Java voorviel, geeft een beeld van de wapenen, waarmede door zelfstandigheidsdrang en religieus fanatisme geleide en door Russisch communisme opgehitste opstandelingen strijden, en van het gevaar, dat zij voor de bevolking van het land opleveren.

Hun aanval was in de eerste plaats gericht tegen de goedgezinde dorps- en districtshoofden. Hadden zij zich een langeren tijd van voorbereiding gegund, en waren zij in de uitvoering minder onbeholpen geweest, dan zou een veel grooter aantal

Sluiten