Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

19

Europa kennen. Hij is geen homo economicus. Daarmede bedoel ik niet, dat hij gaarne dobbelt en speelt. Onder de blanken zijn er niet weinigen, die dezelfde eigenschap bezitten, al uit hun dobbel- en speelzucht zich op wat andere manier. Wèl bedoel ik er mee, dat de Javaan, waarschijnlijk grootendeels onder den invloed van het klimaat en de vrijgevigheid der natuur, veel meer hecht aan het dolce far niente dan aan het zich door inspanning veroveren van een hoogeren levensstandaard.

Daarbij is hij gewillig, naief, fatalistisch en lichtgeloovig. Zijn aanleg en karakter doen hem, al is hij mahomedaan, veeleer neigen naar het contemplatieve boeddhisme dan naar het op steviger volken berekende islamisme. Hij heeft dit laatste ondergaan als een der beschikkingen van het noodlot. Zijn ziel is kinderlijk evenals zijn beschouwing van het gebeuren om hem heen. In verband daarmede is hij sterk emotioneel en kan hij, evenals alle emotioneele personen en volken gemakkelijk tot heftige uitingen van hartstocht worden gebracht. Deze zijn dan weliswaar niet van langdurigen aard en worden gemeenlijk door een zekere apathie gevolgd; maar zulk een reactie verslapt wel den uitingsdrang der gewekte stemming; deze zelve blijft voortsmeulen.

Sluiten