Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

INLEIDING

Welnu, een bevolking met zulke karaktertrekken is een lichte prooi voor phantastische voorstellingen en voorspiegelingen van de zijde van agitatoren, die het erop toeleggen, haar op te zweepen. Daarom zijn het communisme en het met communisme vermengd en onderling verbonden islanuV me en nationalisme op Java zooveel gevaarlijker dan het in overigens gelijke omstandigheden onder een bevolking als de onze zijn zou.

Zoo nu en dan geven de bladen ons eenige berichten over de phantastische verhalen, die communistische en nationalistische agitatoren aan de bevolking opdisschen over de heerlijkheden, welke haar te wachten staan, als het blanke ras maar eenmaal zal zijn verdreven. Het is even dwaas als kortzichtig daarmede te spotten. In het feit, dat zij weerklank en geloof vinden, ligt een ernstige waarschuwing, dat het geboden is, de goedgeloovige bevolking in haar eigen belang tegen het optreden van zulke schadelijke elementen te waarschuwen en te vrijwaren.

Daartoe is noodig, dat men zich een duidelijke voorstelling maakt van die schadelijkheid zelve. Jammer genoeg ontbreekt het hieraan ook bij velen, die zich ertoe opmaken het kwaad te bestrijden.

Sluiten