Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISME.

Dat de middelen, die het communisme gebruikt om tot zijn doel, de omverwerping der kapitalistische maatschappij, te geraken, in strijd komen met onze moraal en ons rechtsgevoel, is gemakkelijk aan te toonen. Zijn prediken van woordbreuk tegenover den tegenstander, d.w.z* tegenover ieder, die opkomt voor onze door de eeuwen heen opgebouwde beschaving; zijn enroleeren zelfs van erkende misdadigers; zijn uit den weg ruimen van tegenstanders, zoo dikwijls zij die in hun macht kunnen krijgen; zijn minachting in één woord van alles wat ons geoorloofd en fair toeschijnt, ook tegenover den tegenstander, stuit ons tegen de borst. Maar als wij de zaak onbevooroordeeld bezien, moeten wij erkennen, dat in schier alle groote bewegingen uit het verleden middelen, als thans door de Russische communisten worden toegepast, niet werden versmaad.

Zeker, er is verschil. List, sluipmoord, misleiding enz. werden voorheen in practijk gebracht evenals thans door de Sovjets; maar men schaamde zich ervoor en trachtte ze te ontkennen en te verloochenen. Het Russische communisme ontkent en verloochent slechts in bepaalde gevallen, als

Sluiten