Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

COMMUNISME

het in zijn kraam te pas komt; dit past geheel in zijn politiek, die haar volgelingen inprent, dat tegenover den vijand elk middel zonder onderscheid geoorloofd is. De ontkenning van alles wat zou kunnen compromitteeren is slechts een betrekkelijk onschuldig onderdeel van haar strijdmethode, en met uitzondering van eenige naïeve zielen wordt niemand meer de dupe van de stelselmatige ontkenning van alle bedenkelijke documenten en verloochening van alle handlangers, die het ongeluk hebben ontmaskerd te worden.

Het bolsjewisme, ziedaar het verschil, heeft bedrog, misleiding, moord en het spotten met alles wat in onze beschaving heilig wordt geacht, tot stelsel verheven. Ongetwijfeld ergerlijk en afschuwelijk. Maar was de stelselmatige schijnheiligheid, die men in verschillende tijdperken der beschavingsgeschiedenis kan constateeren, waarin overeenkomstige practijken werden gevolgd, doch stelselmatig werden verloochend en afgekeurd, wel zooveel minder ergerlijk en afschuwelijk?

De leer, dat het doel de middelen heiligt, is niet door de communisten uitgevonden. Het onloochenbare feit, dat zij deze driester toepassen dan ooit geschiedde, veroordeelt nog niet het doel

Sluiten