Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

COMMUNISME

volking het meebracht, de slaven, ter instandhouding van hun getal, door voortteling in stede van door allengs moeilijker geworden verovering en onderwerping, menschelijker te behandelen.

Toen na de invallen der Germanen de toestanden in de middeleeuwen zich consolideerden, en de heerschappij toeviel aan Kerk en adel, werd het recht kerkelijk en adellijk standsrecht en pasten moraal en godsdienst zich aan dat standsrecht aan.

Met de ontwikkeling der steden in de 12de en de 13de eeuw, hadden koningen en vorsten den steun der stedelijke burgers herhaaldelijk noodig tegen al te machtig en ongezeggelijk wordende edellieden. Zoo werden standsprivilegiën en -rechten verleend, en kwam er een derde standsrecht naast de twee van ouds bestaande op.

Na de Fransche revolutie en de verspreiding harer ideeën en beginselen over geheel Europa, werden recht en moraal het klasserecht en de klassemoraal der nu overheerschend geworden bourgeoisie, als uiterlijke verschijningsvormen van de economische macht, die allengs van Kerk en adel naar deze was overgegaan. Van deze verandering in de materieele verhoudingen was die revolutie de onverbiddelijke consequentie en in haar gevolgen de openlijke erkenning en sanctioneering.

Sluiten