Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

COMMUNISME

over. En het is — wat meer zegt — de logische consequentie van het communisme. Dit toch verklaart den oorlog aan de bestaande beschaving, welke zij wil vernietigen en door een communistische beschaving op fundamenteel andere grondslagen wil vervangen. Dit sluit in zich, dat het de twee sterkste ideëele pijlers onzer hedendaagsche beschaving aantasten moet.

Het standpunt van de marxistische sociaaldemocraten te dezen aanzien is sympathiekeren uit propagandistische overwegingen verstandiger; dat van de marxistische bolsjewisten logischer en consequenter.

Men late zich niet op een dwaalspoor leiden door de overeenstemming, welke in den laatsten tijd tusschen den Komintern en de Russische kerk heet te zijn bereikt. Het is verklaarbaar genoeg, dat, nadat niet minder dan 9000 geestelijken in Europeesch Rusland, dus buiten Siberië, waren gemarteld en omgebracht, er onder de overblijvenden gevonden werden, die met de bolsjewisten gemeene zaak maakten.

De berichten omtrent de verandering van houding tegenover de Kerk bewijzen alleen, dat ook de Russische regeerders beginnen in te zien, dat openlijke strijd tegen eiken godsdienst voor hun

Sluiten