Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

COMMUNISME

ontketent, het particuliere kapitaalbezit niet slechts overbodig, maar heeft zij ten gevolge, dat dit steeds meer een hindernis wordt voor den maatschappelijken vooruitgang.

Wanneer dit ontwikkelingsproces zijn hoogtepunt bereikt heeft, zal — volgens de Marxistische voorstelling —de revolutie, welke noodig is om aan het dan verouderde klasserecht der bourgeoisie, die haar tijd zal hebben gehad, een einde te maken, als gevolg van de werking der economische factoren in de maatschappij als het ware van zelf uitbreken, en den burgerlijken klassestaat met zijn klasserecht, zijn klassemoraal enz. doen verdwijnen en doen plaats maken voor de klasselooze maatschappij der arbeiders.

De sociaaldemocraten verwijten nu aan Lenin, dat hij deze door Marx „ontdekte'' wet der maatschappelijke beweging niet heeft erkend en dat zijn communistische staat niet de rijpe vrucht is van een zich uitgeleefd hebbend kapitalisme, doch het product van een gemaakte niet van een geworden revolutie. Zij hebben daarin gelijk. Het Tsaristische Rusland was zeker geen land met een ten val neigend kapitalisme; dit was er nog nauwlijks in opkomst. Lenin heeft zijn commu-

Sluiten