Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALISME

47

bewijzen tegen hetgeen ik zooeven opmerkte over de achterlijkheid van den inlander op economisch gebied; want dan zal dit alleen een gevolg zijn van voorlichting door Westersche landbouwkundigen, die het bestuur ter beschikking stelt. De geheele opkomst van de inlandsche rubbercultuur is trouwens aan die voorh'chting te danken.

Alleen, waar het gaat om producten, Zooals copra, welke ook de Westerling slechts kan oogsten, zooals de natuur ze gelieft te doen groeien, kan de inheemsche bevolking het tegen den blanke opnemen. Ook de rubbercultuur zelf bewijst dit. De bevolkingsrubber behoeft, om leverbaar te zijn, eerst een nadere bewerking in Chineesche of Westersche fabrieken.

Het is zeker met uitgesloten, dat dit bij vervolg van tijd anders worden zal. Maar al zou over eenige jaren de inlander de betrekkelijk eenvoudige technische bewerking van een product als rubber hebben geleerd, dan zou hij toch als ondernemer nog niet in de schaduw kunnen staan van den blanke. Bij het exploiteeren van een bedrijf toch komt het niet alleen aan op techniek, maar ook op leiding, administratie en organisatie.

Ontwikkelde Chineezen en Japanners hebben

Sluiten