Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALISME

49

kraam anders te pas komt* wat al te onverholen* Wat de sociaal-democratische drijvers naar overhaaste zelfstandigheid van Indië doen, is revolutionnair; sociaal-democratisch is het niet.

Doch niet slechts in economisch opzicht is de inheemsche bevolking van Indië nog onvoldragen. — om de uitdrukking te gebruiken, waarvan de Gouverneur-Generaal zich bediende bij de opening van de Medische Hoogeschool te Batavia — zij is het ook in politiek opzicht.

Een der grootste fouten, die men in den laatste» tijd bij de uivoering van allerlei Westersche, zoogenaamd democratische, nieuwigheden heeft gemaakt, is wel, dat men te overhaast is te werk gegaan* Zelfs al zouden die hervormingen, bij langzamer tempo, aan de ontwikkeling van het land dienstbaar zijn geweest, dan taalden zij thans door gebrek aan bedachtzaamheid.

De regenten en de lagere inlandsche bestuursambtenaren werden er „binoeng" van, ten deele omdat Zijzelf den versnelden pas niet konden bijhouden, ten deele omdat zij geen kans zagen, de bevolking te overtuigen van de heilzaamheid der nieuwe maatregelen en instellingen. Daardoor heeft het Nederlandsche Gouvernement in

Sluiten