Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

NATIONALISME

deze eeuw het zelfvertrouwen bij een aantal regenten en lagere bestuursambtenaren geschokt, hun gezag bij de bevolking verminderd en hun invloed verzwakt.

De bevolking is niet alleen bij lange na nog niet rijp voor zelfbestuur, maar ook met voor het leven in het politieke huis, dat met haastigen spoed voor haar werd opgetrokken. Sloopen kan men dit niet; op zijn best zal men enkele der al te weinig Oostersche stukken kunnen ombouwen. Intusschen zal men er zich op moeten toeleggen de bevolking eerst op te voeden tot een behoorlijk gebruik van de politieke woning, waarmede men haar met de beste bedoelingen heeft willen gelukkig maken; maar waarin zij zich voorloopig even onbehagelijk gevoelt als in een gekleede jas en onder een hoogen hoed.

Wat te doen staat, is niét het vertrouwen der regenten en der lagere inlandsche bestuursambtenaren te herwinnen. Wat men, behalve m uitzonderingsgevallen, niet heeft verloren, behoeft men niet te herwinnen. Maar wèl, aan hen het vereischte zelfvertrouwen en vooral het vertrouwen der eigen bevolking en het nauwe en voortdurende contact met deze te hergeven. Dit is een delicate en moeüijke taak, maar nu men een-

Sluiten