Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

NATIONALISME

der andere onderdeden, zich niet vrijwillig mogen terugtrekken.

De onafwijsbare consequentie van dezen toestand is, dat elke actie, die eróp gericht ii, het Nederlandsch gezag in „Indonesië'* te ondermijnen — onverschillig of zij Zich tooit met den naam van nationalistisch óf zich openlijk al» communistisch aandient, — Zelfs indien zij bijv. voor Java een gezonden ondergrond had, ontoelaatbaar is en, zoo noodig met geweld, moet worden onderdrukt.

Gelukkig echter kent Indië ook nog een gezónd nationalisme.dat de werkelijkheid ziet, gelijk zij li» en niet streeft naar een verdrijving van het Nederlandsch gezag, doch naar geleidelijke ontwikkeling tot zelfbestuur en zelfregeering. Dit nationalisme erkent ook, dat de thans bereikte graad van ontwikkeling onder de Indische volken zeer verschillend ia; dat er tusschen de twee uitersten, de Javanen aan de eene en de Papoea's aan de andere pool, tal van schakeeringen Zijn in beschaving en in geschiktheid om tot zelfbestuur te worden opgevoed.

Dit nationalisme beseft ook, dat Zijn dod slechts ie bereiken is langs den weg der geleidelijke evo-

Sluiten