Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

NATIONALISME

die het thans reeds heeft gekregen. Voor zoover althans die rechten niet al te Westersch zijn gedacht, als werkelijke rechten door de bevolking kunnen worden gewaardeerd en ter wille van een vreedzame en duurzame ontwikkeling niet moeten worden herzien en omgewerkt, om ze in de Oostersche maatschappij te doen passen.

Die nationalisten, voor wie het geen geheim is, dat het dwaasheid is alle volken van Indië over één kam te willen scheren zien in, dat aangestuurd moet worden op een geleidelijk vrijer vieren van den teugel van het Nederlandsch opperbestuur, nauwkeurig lettend op verschil in toestanden en rijpheid tot het zelf behartigen van eigen zaken. Dit kan alleen geschieden met handhaving van het Nederlandsch opperbestuur over de geheele linie, opdat het eenmaal komen kunne tot een federatie van de Indische volken van den Archipel, die door en onder ons bestuur nader tot elkander zullen Zijn gebracht en onder onze opperleiding een allengs zelfstandiger deel zullen uitmaken van het Nederlandsch Imperium.

Ik heb deze korte beschouwing over het bezadigde nationalisme in Indië niet willen achterwege laten, om den schijn te vermijden, dat ik

Sluiten