Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

ISLAMISME

niet openlijk gemeene zaak met de communisten maken, doen zij het thans bedektelijk. In het licht van dergelijke verschijnselen krijgt ook de duidelijk waarneembare verhooging der belangstelling in de bedevaart naar Mekka een bijzondere beteekenis.

Verleden jaar trokken niet minder dan 60.000 pelgrims uit Nederlandsch-Indië naar de heilige stad. De beteekenis van die bedevaarten voor de propaganda onder de Mohamedaansche volken ontging aan de Russische communisten niet. Zij sloegen al heel spoedig hun tenten ook in Mekka en Djedda op, er een centrum van actie onder de geloovige Moslims vestigend.

Waarschijnlijk mede onder Britschen invloed, maar toch ook omdat de tegenwoordige koning van Hedjaz een streng geloovig Mohamedaan is, wien de haat, dien de Bolsjewisten aan alle godsdiensten hebben gezworen, een gruwel is, heeft deze aan de communistische propaganda in zijn land paal en perk gesteld. Doch een aantal der pelgrims, die er in de laatste jaren kwamen, werden met het bolsjewistisch evangelie van den haat besmet. Hetgeen te gemakkelijker ging, omdat de geloovige volgeling van den Profeet in den blanken Christen, evenals in eiken niet-Mohamedaan, toch reeds zijn vijand ziet.

Sluiten