Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 INTERNATIONALE BETEEKENIS

onverschillig. In de Nederlandsche kolonie zoeken zij slechts een der pijlers van het gehate en gevreesde Europeesche kapitalisme te treffen. Daarom heeft de communistische actie in Indië evenals de panislamitische, hoewel zij bij oppervlakkige beschouwing alleen ons raken, groote internationale beteekenis.

De strijd, die in ons Indië, grootendeels ondergronds, wordt gevoerd, is niet een „inwendige aangelegenheid". Hij raakt de hoogste Nederlandsche belangen en heeft groote beteekenis voor geheel Europa. Die koloniale of gewezen koloniale mogendheden, die met zekere „Schadenfreude" onze moeilijkheden in de Oost aanzien en nu en dan zelfs den schijn op zich laden, van die bedektelijk nog wel wat te willen verzwaren, zijn even kortzichtig als diegenen onzer landgenooten, die, uit welke overwegingen dan ook, daar olie in het vuur gooien of zich van hetgeen Indië tegenwoordig beroert, niets aantrekken.

En omgekeerd kan en mag het ons niet koud laten, wat er in China gebeurt. In de eerste plaats niet wegens het verband tusschen het communistisch optreden daar en in onze Oost en in de tweede plaats niet omdat Indië omstreeks een milüoen Chineesche inwoners telt.

76

Sluiten