Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CHINEEZEN-VRAAGSTUK.

Bij een bespreking van den toestand in Indië mag men de Chineesche bevolking aldaar niet verwaarloozen. Voor zoover men er een middenstand heeft, wordt die gevormd door de Chineesche tusschenhandelaren en handwerkers. Bovendien telt deze groep der bevolking enkele groote kapitalisten. In zoover is er tusschen de Chineezen in onze Oost geen gróoter onderscheid dan tusschen onze eigen landgenooten hier. Toch is er tusschen hen een belangrijk verschil.

Een deel der Indische Chineezen is in Indië geboren uit geslachten, die er reeds een eeuw of langer thuis zijn. Daarnaast staat een gansch andere groep van in China zelf geborenen. Deze laatste bestaat hoofdzakelijk uit heden, die als contract-koelies werden aangeworven en er voor het meerendeel als kleine koopheden bleven hangen.

Het is duidelijk, dat men deze beide deelen der Chineesche bevolking van Indië noch sociaal noch wat loyauteit tegenover het Nederlandsche Gouvernement betreft, op gelijke lijn kan stellen. Dit geeft ook staatkundige moeilijkheden. De loyale Chineezen gevoelen het als een achteruitzetting dat zij niet, evenals de Japanners, met Europeanen

Sluiten