Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING.

De Indische politiek is, sedert de Sovjets ons met hun bijzondere belangstelling vereerden en vooral sedert zij erin slaagden, de klove, die hen van de militante nationalisten en geloofsijveraars scheidt, te overbruggen, ingewikkelder, verantwoordelijker en internationaler geworden dan ooit te voren. Wij zijn in Indië verzeild geraakt in de zeer woelige wateren van de internationale politiek en zijn door de ligging van onzen Archipel tegen wil en dank geroepen, in die politiek, wat het verre Oosten betreft, een hoofdrol te spelen, die moeilijker zijn zal, naar mate wij er minder in zullen slagen, de belagers onzer suprematie over Nederlandsch-Indië uit eigen kracht het hoofd te bieden.

Ieder, die zich de moeite geeft, hierover na te denken, beseft welk een verantwoordelijkheid dit aan ons land en zijn regeerders oplegt en in welke groote conflicten dit ons brengen kan. Wanneer wij verzuimen ons, nu het nog tijd is, paraat te maken en paraat te houden, zal het einde den last dragen.

Onder de bladen, die zich met ernst erop toe-

Sluiten