Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SAMENVATTING

85

binnenkorf pp Java een communistischen heilstaat zal hebben geschapen. Eigenlijk laat Indië's heil Moskou koud; Indië is alleen een instrument, een gevechtsapparaat voor machtsuitbreiding, zoo radicaal als het dat voor het Westersch „imperialisme" nooit ofte nimmer is geweest, Niet de communistische maatschappij in Indië is het doel van Moskou, Het doel is geen ander dan zooveel mogelijk agitatie, zooveel mogelijk verzwakking van het gezag, zooveel mogelijk ondermijning van de weerkracht tot de Indonesische sector volkomen stormrijp is in de groote ure van het algemeen offensief. Meer heeft Moskou fitet noodig.

Zoo is het inderdaad. En, helaas, wordt de benadering van dat doel niet alleen in de hand gewerkt door openlijk of bedektelijk met de communisten heulende nationalisten en islamisten, maar op nog gevaarlijker wijze door goed bedoelende, doch slecht onderscheidende ethici en democraten, die zich deels laten misleiden door hun goede hart, deels op een dwaalspoor worden gebracht door politieke leuzen, die, welke waarde zij ook mogen hebben voor ons land in Europa, voor Indië niet passen.

Een groot koloniaal bezit als het onze geeft voordeelen, zoowel van materieelen pip van ideëelen aardt Onze welvaart hangt voor een zeer groot deel van Indië af. Mochten wij het te eeniger tijd verhezen, dan zou er hier niet langer plaats zijn

Sluiten