Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IO

Rosette, tijdens de expeditie van Napoleon in Egypte, omstreeks 1800. Op dezen steen stond een tekst gebeiteld uit 196 vóór Christus, in drieërlei schrift: hiëroglyphen, demotisch en Grieksch schrift. De Grieksche tekst verschafte

Steen van Rosette.

den Franschen archeoloog Champollion ^ 1830 den sleutel, om het Egyptisch te ontcijferen.

De hiëroglyphen werden gebezigd voor opschriften in steen of hout. Het

Sluiten