Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

De wetgeving van Lycurgus regelde ook de opvoeding en de levenswijze der burgers. Het geheele systeem was er op aangelegd om flinke soldaten te vormen en kenmerkte zich door buitengewone hardheid. Wetenschap en kunst werden zoo goed als verwaarloosd.

De macht van Sparta strekte zich uit over het platteland van Laconië. Messenië werd in twee bloedige oorlogen onderworpen omstreeks 670. De bevolking is tot heloten gemaakt.

De Peloponnesische Bond. Met Arcadië en Elis sloot Sparta daarna een statenbond, den Peloponnesischen Bond. De leden stonden onder Sparta's hegemonie, d.w.z., zij moesten als bondgenooten deelnemen aan de oorlogen der Spartanen. Door zijn eenzijdig militaristische staatsinrichting was Sparta de machtigste landmogendheid in Griekenland.

§ 5. Athene.

Geheel anders heeft Athene zich ontwikkeld. De oudst bekende bestuursvorm in Attica was die van de meeste Grieksche staatjes na de Dorische volksverhuizing: een koning aan het hoofd; naast hem een raad der oudsten, die met hem de regeering voert; een volksvergadering, die weinig invloed heeft.

Dat koningschap is overvleugeld door den adel, in Attica gaat het in 683 ten gronde. Dan begint in Athene de langdurige strijd tusschen aristocratie en democratie, waarin ten slotte de burgerbevolking heeft gezegevierd.

Wetgeving van Solon, 594. Een eerste stap in de richting van de democratie was de wetgeving van Solon.

Een college van negen archonten heeft de uitvoerende macht in handen.

De a r e o p a a g, het hoogste gerechtshof, houdt toezicht op de geheele wetgeving en controleert de besluiten van de volksvergadering, die een veel ruimeren invloed op de regeering krijgt. Alle Atheensche burgers boven 20 jaar zijn er lid van. De vergadering kiest de ambtenaren, beslist over vrede en oorlog, beraadslaagt en stemt over de wetten.

De Raad der Vierhonderd is belast met de leiding der dagelijksche bestuursaangelegenheden en maakt de wetsontwerpen.

Sluiten