Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Met het optreden van Cimon eindigt het onbestreden overwicht van den Attisch-Delischen Bond in Griekenland. Sparta had de bedoelingen van Themistocles begrepen en was voortaan, nog in stilte, de jaloersche vijand van Athene. Griekenland blijft gesplitst

Scherf met den naam van Themistocles. (*/8 der nat. grootte). . De naam van dengene, die verbannen moest worden, werd in een scherf ingekrast.

inj[twee staatkundige bonden, de wedijver tusschen de grootste land- en de grootste zeemacht houdt nooit meer op.

In 466 heeft Cimon een schitterende overwinning op de Perzen bevochten in den slag bij den Eurymedon, maar zonder blijvend resultaat. De afgunst van den Peloponnesischen Bond groeide met elk Atheensch succes. Tot eindelijk de botsing onvermijdelijk werd.

In 464 wordt Sparta door een ontzettende aardbeving geteisterd. De halve stad stortte in, honderden burgers kwamen om het leven. Onmiddellijk volgde een gevaarlijke opstand van de onmenschehjk onderdrukte Heloten, de zoogenaamde derde Messenische oorlog, 464—455. Het gelukte de Spartanen niet de Messenièrs weer te onderwerpen, ten einde raad vroegen zij Athene om hulp. Cimon wist met een kleine meerderheid van de volksvergadering het besluit te verkrijgen, dat hij met een leger naar Sparta zou oprukken, maar het was zijn laatste succes. De oppositie, onder leiding van Péricles, krijgt tijdens Cimon's afwezigheid de macht in handen.

De Spartanen wantrouwden het beleid van Péricles. Op Cimon konden zij rekenen, de nieuwe regent was hun vijand. Zij vreesden, dat uit de bestuursverandering in Athene wel eens zou kunnen groeien een samengaan met de Messenièrs. Dit bracht de ephoren tot

Sluiten