Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

om onderhandelingen te openen. Daaruit volgde in 446 de vrede, waarbij Athene alleen Naupactus en het eiland Aégina behield. Sparta bleef in het bezit van de hegemonie te land.

De vredesperiode, 446—431. Na den oorlog spant Péricles alle krachten in om van Athene te maken de eerste stad der Grieksche wereld. Mülioenen besteedde hij aan indrukwekkende gebouwen als het Erechtéüm, het Parthenon (het heiligdom van Athene Parthenos op den Acrópolis), waarheen de P r op y 1 e e ë n den toegang vormden. Athene werd een prachtige stad, maar die pracht is goeddeels betaald door de leden van den AttischDelischen Bond.

In deze organisatie bracht Péricles in 450 een ingrijpende hervorming tot stand. Hij plaatste de oorspronkelijk autonome bondgenooten terug tot de positie van afhankelijke onderdanen. De Bond werd dus een staat door de Atheensche volksvergadering bestuurd. Het was een daad van brutale overmacht, alleen te verdedigen uit dit oogpunt, dat een aaneengesloten staatse, nheid veel sterker zou staan tegenover het altijd gevaarlijke Perzië, dan een meer of min los verbond van ruim 200 staatjes.

Athene beleefde in deze jaren zijn gouden eeuw. De handel over bijna alle zeeën der Oude Wereld verhoogde de welvaart der burgerij .^De inkomsten uit de in- en uitgSBide rechten en de hooge bijdragen der bondgenooten maakten het heffen van directe belastingen overbodig1). De vloot telde 400 schepen, maar het landleger bleef te zwak, doordat het aantal burgers te klein was.

Onder zulke omstandigheden bestond er voor Péricles geen aanleiding om zijn vredespolitiek te veranderen. Hoe langer het tijdperk' van rustigen bloei mocht duren, hoe beter. Toch is Athene betrokken geraakt in een oorlog, waaraan het na langen strijé;'>9ffitt ondergang heeft te wijten gehad.

1) De stad telde toen ^ 50.000 vrije burgers; het getal slaven bedroeg i 150.000.

Sluiten