Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

De partijen waren ongeveer tegen elkaar opgewassen: Peloponnesische Bond. Attisch-Delische Bond.

Sparta en Thebe, de twee sterkste Athene, de sterkste zeemogendlandmogendheden. heid, de rijkste onder de

Corinthe, de tweede zeemogend- Grieksche staten; het landheid van Griekenland. leger was klein, maar goed.

Sparta begon in 431 onder aanvoering van koning A r c h i d am u s den aanval te land 1). Péricles echter bracht de bevolking van geheel Attica in veiligheid binnen de „lange muren" van Athene. Al werd het platteland verwoest, de expeditie bracht den Spartanen geen enkel resultaat. Plotseling brak toen in Athene de pest uit, duizenden burgers stierven. Péricles zelf werd in 429 een der slachtoffers. Dat is voor den Attischen staat een onherstelbaar verlies geweest, want het ontbrak sedert aan groote mannen, geschikt om de plaats van regent te vervullen. Péricles heeft geen opvolger gehad, voortaan regeerde de meerderheid der volksvergadering zonder stelsel geleid door onbekwame volksleiders.

Zulk een leider was C1 e o n. Hij brak met de voorzichtige vredespolitiek van Péricles en achtte Athene onoverwinnelijk. Het geluk diende hem. Demósthenes, de beste Atheensche veldheer, wist in 425 de Spartanen in de baai van Pylos te verslaan en 170 Spartaansche burgers op het rotseilandje Sphactéria in te sluiten. Daar moesten zij zich overgeven! Dat was nog nooit in de Grieksche geschiedenis gebeurd. Cleon kon de weelde van deze overwinning niet verdragen. Tegen alle recht in verdubbelde hij in 425 den hoofdelijken omslag der bondgenooten. Nooit hebben deze dat aan de Atheensche volksvergadering vergeven. Het is het begin geworden van de ontwrichting van den Attischen Staat.

Na 425 gaat het Athene slecht. De Spartaansche veldheer B r a s id a s bracht den oorlog over naar Thracië en veroverde in 422 Amphipolis. Cleon sneuvelde hier. Nicias, zijn tegenstander in de volksvergadering, maakte van de omstandigheden gebruik om vrede te sluiten, terwijl Sparta geen beslissende zegepraal verwachtte. Vrede van Nicias, 421. Daardoor slaagde in 421 de vrede van

1) Naar Archidamus wordt het eerste gedeelte van den krijg vaak de Archidamische oorlog genoemd, 431—421.

Sluiten