Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

1. De westkust van Klein-Azië wordt aan Perzië afgestaan.

2. Alle Grieksche steden zullen voortaan onafhankelijk d. w. z. weerloos zijn, alleen de Peloponnesische Bond mag blijven bestaan.

3. Sparta zal voor de uitvoering van den vrede zorg dragen. Feitelijk kwam Griekenland daardoor onder protectoraat van

Perzië. Alle staten werden machteloos gemaakt, behalve Sparta. Nooit hadden de Grieken zich moeten schikken naar zulk een smadelijken vrede.

§ 3. De Ondergang van Sparta.

Na 387 bleef de staatkunde van Sparta uitsluitend gericht op de handhaving van zijn macht bij de gratie der Perzen. Tegen deze politiek van bot eigenbelang, die onvermijdelijk voeren moest tot een ondragelijke dwingelandij over de andere Grieksche staten, kwam Thebe het eerst in verzet en bijna gelijktijdig Athene. ,

Thebe weigert in 382 langer de hegemonie van Sparta te erkennen. Door verraad bezetten de Spartanen den burcht van de stad, maar in 379 slagen de Thebanen er in het Spartaansch garnizoen te verdrijven. De oude Boeotische Bond werd hersteld.

Tweede Attische Zeehond, 378. Athene sticht in 378 den tweeden Attischen Zeebond. Chios, Mytiléne, Rhodus, Byzantium en tal van andere koloniën sluiten zich daarbij aan. De bond droeg het karakter van een verdedigend verbond tegen Sparta.

Een oorlog van Thebe en Athene tegen den Peloponnesischen Bond kon niet uitblijven krachtens den vrede van Antalcidas. In 376 wordt de Spartaansche vloot bij N a x o s verpletterend geslagen. Van nu af is Sparta de heerschappij ter zee kwijt. In 371 moet bij den vrede de Attische Zeebond erkend worden.

De oorlog met Thebe duurde veel langer. Pelópidas en Epaminondas kregen daar de leiding van den Boeotischen Bond in handen. Hun bekwaamheid heeft Sparta ook als land mogendheid onttroond.

In 371 verslaat Epaminondas de Spartanen bij L e u c t r a, waar bij voor 't eerst zijn schuine slagorde in toepassing bracht-. Daarop breekt in den Peloponnesus een heftige revolutie los tegen Sparta. Arcadië komt aan het hoofd te staan van den A r c a d i-

Sluiten