Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o

Onderwerping van Zuid-Italië, 38a—$73. Tarente, de machtigste der Grieksche steden, zag het gevaarlijke van den toestand in. De stad was rijk, met Rome en Capua de grootste van Italië. Zij beschikte over een mooie zeemacht, maar bezat een te zwak leger. Zij sloot een verbond met de Lucaniërs en Bruttiërs, ook de taaie Samnieten deden mee. Toen volgde de oorlogsverklaring aan den senaat.

Om in de behoefte aan soldaten te voorzien, ging Tarente een overeenkomst aan met P y r r h u s, den krijgslustigen koning van Eplrus. Tegen grof geld leverde hij een leger aan de koopstad. Dank zij zijn phalanx en zijn olifanten versloeg Pyrrhus de Romeinsche consuls bij Heracléaen bij Auscülum (Pyrrhus-overwinning). In plaats van nu den strijd krachtig door te zetten, liet de koning zich verleiden tot een poging om Sicilië te veroveren, waar de Carthagers Syracuse belegerden. Dit plan mislukte en de Romeinen wonnen tijd om zich te herstellen. Terug in Italië leed Pyrrhus in 275 een zware nederlaag bij Benevéntumen gaf den strijd op» Hij keerde terug naar Epirus. Toen kon Tarente zijn tegenstand niet lang meer volhouden, het moest zich overgeven. Ook het land der Lucaniërs en Bruttiërs werd ingelijfd, Samnium boog weer het hoofd. Rome gebood over heel Italië tot aan Gallia Cisalpina.

Sluiten