Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

ondernemen, vandaar dat zijn tegenstander in Griekenland met gejuich als de bevrijder werd begroet. Sulla echter, eenmaal met zijn leger ter plaatse, greep snel in, veroverde Athene, vernielde den Piraeus, versloeg Mithradates bij Chaeronéa 86, en dwong hem in 85 den vrede af. De status quo ante werd hersteld.

Sulla had opzettelijk gemakkelijke vredesvoorwaarden aangeboden, want de gebeurtenissen te Rome riepen hem daarheen. De volkspartij was in verzet gekomen tegen den senaat. Marius keerde terug, vond grooten aanhang onder de vroegere bondgenooten, op de eerste plaats de Samnieten, verzamelde een leger en reeds in 87 werd hij; op zijn beurt meester te Rome en in Italië. Beestachtig heeft hij er huisgehouden. Zijn benden drongen de woningen der nóbiles binnen en moordden naar hartelust in alle steden van Italië. Het was een opluchting, toen deze onbehouwen dictator in 86 stierf. Sertorius volgde hem op als leider Van de volkspartij en herstelde meer geregelde toestanden. Maar toen Sulla uit Griekenland terugkeerde, was er m Italië niets gedaan om het bestuur te herzien en te weinig om hem te weerstaan, 83.

Sulla begon den strijd tegen de volkspartij met handig beleid. Hij kondigde een algemeene amnestie af, van alle kanten voegden c*verloopers j-jobM^zijn troepen. Sertorius nam de wijk naar Spanje. Bij de Collijnsche Poort is de laatste macht der nog weerspannige bondgenooten in 82 vernietigd. Schrikkelijk kwam Sulla's wraak over Sarriniittn. Het land werd meedoogenloos verwoest, zoodat het nog heden een onbevolkte woestenij'is. De laatste poging van een Ifcuisch volk om zich zelfstandig te maken, mislukte. Van nu af bestaat in Italië feitelijk een afgeronde staatseenheid, met Rome als bevoorrechte hoofdstad.

De Restauratie van Sulla. Na de nederlaag der volkspartij hervormde Sulla de regeering van de Republiek' zoo doortastend, dat de nóbiles het heft in; handen kregen, ook voor de naastertoekomst. Tot 79 oefende de dictator in werkelijkheid de monarchale macht uit, om haar na zijn aftreden over te laten aan den senaat. Op de eerste plaats kortwiekte hij den invloed van de volkspartij door de p r o s c r i pt i e 1 ij s t e n, waardoor zijn tegenstanders stelselmatig werden uitgeroeid. Aan den senaat werd bovendien opgedragen het toezicht op het bestuur in de provinciën' het financieel beleid; het ministerie

6

Sluiten