Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9i

seering voltooien en het land beveiligen tegen de Germanen. Lugdünum (Lyon) wordt er de hoofdstad. Een net van verkeerswegen is aangelegd, evenals vroeger in Italië, om de macht der Romeinen te versterken. De Atlantische Oceaan vormde de westgrens van het Rijk.

5. De noordgrens was nog grootendeels onbepaald. Met de Germanen had de Republiek zich sedert Marius en Caesar bijna niet meer bemoeid. Aan den Rijn! 'lag de vesting C o 1 o n i a Agripplna (Keulen), zoo genoemd naar keizerin Agripplna, de kleindochter van Agrippa. De Alpenvolkeren ten noorden van Italië waren onderworpen. Maar daarmee niet tevreden begon Augustus aan de uitwerking van het plan om Elbe en Donau tot noordgrens van zijn gebied te maken, aansluitend bij de Zwarte Zee. Daarvoor zijn jaren achtereen kostbare oorlogen noodig geweest.

Tiberius voerde het opperbevel in den strijd tegen de Donauvolkeren, 12 v. Chr.—9 na Chr. Toen was het pleit beslist. Maar vijf dagen na het bericht van Tiberius, meldend de onderwerping van Illyrië, bereikte Rome de tijding van Varus' nederlaag in het Teutoburger Woud, 9 na Chr. De indruk was verpletterend. Men vreesde voor Gallië. Tiberius kon den vijand tegenhouden aan den Rijn. Dat wendde het gevaar af y ;

Drusus, des keizers stiefzoon, had tusschen 12 en 9 het opperbevel gevoerd tegen de Germanen. ;|ïij slaagde er in de Elbe te bereiken en groote veroveringen te maken, maar toen de verschillende Germaansche stammen zich aaneensloten onder A rm i n i u s, ging Germanië over den Rijn met één, slag verloren voor Rome. Na de nederlaag van Varus gaf Augustus de Elbe als noorder-barrière op. De belastingen>iwaren door de zware oorlogen zeer hoog gewórden, de keizer wilde de nog jonge monarchie populair doen blijven, hij gaf de voorkeur aan den vrede. De Germanen ten noorden van Rijn en Donau bleven dus aan -=zich zelf overgelaten. Een krans van militaire grensgewesten beschermde het rijk, veilig achter een Unie vestingen, die de grondslag werden van steden als Keulen, Bonn, Coblenz, Mainz, Straatsburg, Bazel, Regensburg, Eassau, Weenen, Boeda-Pest.

De grensgewesten aan den Rijn waren de volgende: Germania Inferior met Keulen als hoofdstad; Belgica met Trier als hoofdstad; Germania Superior met Straatsburg als hoofdstad. •-'

Sluiten