Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het opschrift van den triomfboog van Constantijn luidt: „Den Imperator en Caesar Flavius Constantinus, den Grooten, den Gelukkigen, den Verhevenen hebben Senaaten Volk van Rome, daar hij op ingeving der Godheid door de verhevenheid zijns geestes met zijn leger zoowel op den tyran als op diens partijgangers terzelfder tijd met rechtmatig wapengeweld den staat gewroken heeft, dezen triomfboog gewijd",