Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii3

Vespasianus. Geen der Romeinsche geschiedschrijvers heeft hem overtroffen.

Rechtswetenschap. Veel is ook onze beschaving verplicht aan de ontplooiing van het Romeinsche Recht gedurende den keizertijd, den grootsten dienst door het toenmalige Rome aan de menschheid bewezen. Nog altijd zijn de rechtsbegrippen der Romeinen gedeeltelijk de grondslag van onze rechtswetenschap, al heeft het Christendom veel daarin verbeterd. Deze cultuurschat was het nationaal eigendom der Romeinen, want zij is ontstaan uit de rechtspraak der praetoren van de Republiek. Maar de keizers en hun ambtenaren hebben haar dienstbaar gemaakt aan het bestuur van het geheele rijk, aan de wetgeving voor de provinciën en zoo werd het Romeinsche recht universeel.

De bouwkunst bezit gedurende den bloeitijd van het keizerrijk een duide-

Waterleiding in de nabijheid van.Nlmes (Frankrijk), gebouwd door keizer Antoninus Pius.

lijker Latijnsch karakter, dan onder de Republiek. Een eigen stempel draagt de Romeinsche rondbouw, dien de Grieken miskennen. In dit opzicht wijken de groote bouwwerken der keizers geheel af van de Hellenistische. Uit den tijd van Augustus dateert het bekende Pantheon, met ronden plattegrond en een imposanten koepel. Beroemd is het C o 1 o s s e u m, terwijl de groote amphitheaters en waterleidingen, zoowel in Italië als in Gallië, nog bewondering wekken door hun degelijke constructie en fraaie afwerking. Onze spoorwegbruggen zijn daarbij vergeleken foei leelijk. En terwijl in onzen tijd tal van standbeelden en monumenten het aankijken niet waard zijn, leverden de Romeinen prachtstukken in hun triomfbogen, zooals die van keizer Titus, gebouwd ter herinnering aan de verovering van Jeruzalem.

De Romaansche volkeren in E.urppa bewaren nog heden ten dage de herinnering aan den Romeinschen invloed in ras en taal. Zoo sterk werkte daar de beschaving en de organisatie der Romeinen in, dat provinciën als Spanje,

Sluiten