Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

De groote veroveringen beginnen onder leiding van Mohammed's opvolgers, de Kaliefen (d.i. plaatsbekleeders van den profeet), Aboe Bekr en Omar, 632 tot ± 650. De aanval moest wel neerkomen op de aangrenzende rijken: Byzantium enNieuw-

De Kaaba te Mekka.

Perzië. Het weergaloos succes der Arabieren is te verklaren uit deze omstandigheden:

1. de uitstekende bevelvoering; 2. het fatalisme", dat de Arabieren den hëfligen oorlog met niets ontziend fanatisme deed voeren;

3. het grootste gedeelte van den oorlogsbuit kwam aan de soldaten;

4. Byzantium en Nieuw-Perzië waren omstreeks 63b uitermate verzwakt.

Na den dood van Justinianus heeft Byzantium zijn hoogen rang niet kunnen handhaven. In een autocratie als deze is de bekwaam-