Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

§ 3. De Angelsaksen en de Noormannen.

Het Angelsaksische Huis, 827—1066. De vestiging van het christendom heeft in de geschiedenis van Engeland gewichtige gevolgen gehad. Bleven Britten en Angelsaksen tot in de zevende eeuw scherp gescheiden door den rassenhaat tusschen onderworpenen en overweldigers, het christendom bracht Kelten en Germanen tot elkander, de eenheid van godsdienst heeft de nationale eenheid voorbereid.

De grondlegger van den Engelschen staat is Egbert van

Inval der Normandiërs in Engeland.

W e s s e x, die er in slaagde de zeven koninkrijken der heptarchie in 827 onder zijn opperste leiding te vereenigen. Met hem begint het tijdvak van het Angelsaksische Huis. De zes andere koningen erkenden achtereenvolgens zijn hegemonie, uit dezen nog primitieven eenheidsvorm is de centrale monarchie ontstaan door twee omstandigheden: het uitsterven der oude koningsgeslachten in de onderscheiden rijken; de invallen der Deensche Noormannen.

De Noormannen. Reeds vóór 800 begonnen hun tochten naar Ierland, dat in de negende eeuw grootendeels door hen is verwoest en den ondergang nabij gebracht. Voor den Theems-mond verschenen zij het eerst in 835. Met deze gebeurtenis begint de lange, bloedige strijd tusschen Denen en Angelsaksen om het bezit van Engeland en deze nationale ramp heeft de bevolking op den duur vereenigd

Sluiten