Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15°

in één onverpoosden kamp om vrijhefd. Alle krachten waren noodig om het geweld te weren.

Dat bleek met schrikwekkende werkelijkheid in 851. Een vloot van 250 Noordsche schepen liep de Theems binnen, Londen en Canterbury werden verwoest, alleen door de nog beschikbare landmacht samen te trekken slaagden de Angelsaksen er in de Noormannen een geduchte nederlaag toe te brengen en hun onafhankelijkheid te redden. Engeland bezat nog geen zeemacht om zijn kusten te beschermen.

Alfred de Groote, 871—901, heeft in dit gemis voorzien. Hij

Het Normandisch soldatenleven in het veld. Op de linkerzijde zijn twee koks bezig vleesch te braden; Een soldaat haalt met een tang koek of brood uit den oven en legt het op een schaal. (Gedeelten van het 60 M. lange wandtapijt in den dom te Bayeux uit de nde eeuw).

liet de eerste Engelsche vloot bouwen en slaagde er in den nationalen vijand op zijn eigen element met succes te bestrijden. Te land voerde hij den oorlog met taaie onverzettelijkheid. Van Wessex uit wist Alfred door een betere legerorganisatie en door tactisch groote slagen te vermijden, de Denen terug te dringen naar Northumberland en de oostelijke kusten. Nooit rustte de strijd gedurende zijn regeering, maar zijn roem dankt de koning aan het resultaat, dat Engeland staande bleef.

De Angelsaksische beschaving. Zooals Brittannië het Christendom van Rome ontving', dankt het zijn beschaving ook aan de Romeinsch-christelijke cultuur der vroege Middeleeuwen. De Volksverhuizing had den invloed der

Sluiten