Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

slagingen over de landsaangelegenheden. De vertegenwoordiging der drie standen handhaafde de Magna Charta, vooral het recht van toezicht op de belastingen. Hendrik III moest haar erkennen.

Dit volledig succes veroorzaakte den val van Simon van Montfort. Op den duur verdroeg het Engelsche volk het niet, dat de partijleider zijn koning gevangen hield, ook na het einde van den burgerkrijg. Engeland wilde niet door een overweldiger geregeerd worden, 's Konings zoon Eduard profiteerde van deze stemming, zijn aanhang werd sterk genoeg om de rechten van de dynastie te kunnen herstellen. In 1265 is het leger van Montfort verslagen, hij zelf sneuvelde, het koningschap zegevierde.

De laatste Kruistochten. Onder zulke verhoudingen in Europa was er van een herhaling van een zoo grootsch opgezette onderneming als den derden kruistocht geen sprake. Paus Innocentius III had nog eens het ideaal van den strijd tegen den vijand in het Oosten doen prediken, de bloem, van den Franschen adel schaarde zich onder de Kruisbanier, maar geen der regeerende vorsten ging in42Ö2 mee op weg. Boudewijn van Vlaanderen, Thibaut van Champagne, Godfried van Villehardouin (de geschiedschrijver van den tocht) waren de voornaamste aanvoerders. De doge van Venetië, Dandolo, wist door slimme koopmanspolitiek de wapenen der ridders te winnen voor een tocht naar Dalmatië, van waaruit de aanvoerders betrokken raakten in een troonstrijd in Byzantium. Constantinopél is in 1203 ingenomen, de kruisvaarders deelden den buit met de Venetianen en stichtten hetLatijnschekeizerrijk, 1204— 1261. Boudewijn van Vlaanderen is tot keizer uitgeroepen.Maar het hield geen stand. De Byzantijnen slaagden er in hun oude heerschappij weer te herstellen in i26i.Derierde kruistocht niiste zijn doel geheel.

Frederik II, de Hohenstauf, ondernam in 1228 een tocht naar Palestina, maar hem was het toch niet ernstig gemeend. Door onderhandelingen met den sultan van Egypte bereikte hij tijdelijk den afstand van Jeruzalem aan de christenen.

De macht der Mohammedanen had in de dertiende eeuw haai zetel vooral in Egypte en Noord-Afrika. De inval der Mongolen bracht het laatste overblijfsel van het oude Arabische rijk ten val. In 1258 veroveren zij Bagdad, het Kalifaat der Abbassiden verdwijnt uit de geschiedenis. Lodewijk de Heilige, de eenige vorst in Europa, die in staat was de kosten en bezwaren van twee kruistochten te dragen, richtte zijn leger derhalve tegen de Rföhamme-

Sluiten