Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i85

daansche rijken aan de kusten der Middellandsche Zee. Zijn moeder Blancavan Castilië voerde tijdens zijn afwezigheid het bestuur.

Op den zesden Kruistocht veroverde hij Damiate, maar zette deze overwinning niet tijdig genoeg door, 1248. De vijand wist hem meti^ijn ridders tusschen de Nijlarmen te omsingelen en tot overgave te dwingen.

De zevende Kruistocht, de laatste, mislukte ook. Lodewijk LX belegerde Tunis, maar de pest brak in zijn leger uit, de koning zelf stierf er in het kamp, 1270. Sedert ging de macht der christenen in het Oosten Steeds achteruit. De laatste haven, Akkon, moest in 1291 overgegeven worden.

De gevolgen der kruistochten zijn toch van groote beteekenis geweest.

1. De op Europa aanstormende Turken zijn er door gestuit.

2. De macht der vorsten werd versterkt door het verdwijnen van vele leenmannen.

3. De kennismaking met de cultuur van het Oosten had groote gevolgen voor den handel, de wetenschap en de beschaving van het Westen pmtt name leerde men in Klein-Azië de windmolens kennen, terwijl Zuid-Europa beter op de hoogte kwam van de zijdeindustrie, de suikercultuur en bevloeiingswerken. Venetië en Genua dankten aan het drukke verkeer in de Middellandsche Zee hun wereldbeteekenisials handelsteden.

§ 11. Beschavingsgeschiedenis.

Gedurende de Middeleeuwen zag de wereld er heel anders uit dan tegenwoordig. Een maatschappij zonder burgerstand, steden met enkel houten huizen, bij elk dorp een kasteel of klooster, de romantisch uitgedoschte ridders en edelvrouwen, onze tijd kent dat niet meer.

De adel. De voornaamste kracht van het leger lag in de ruifér^i De uitrusting daarvoor, paard, harnas, helm, schild, lans, zwaard, was zoo kostbaar, dafoSonder welgesteldheid niemand deze uitgaven kon bestrijden. Vandaar dat de ridders tot den adellijken stand behoorden, meer of min uitgestrekte landgoederen in bezit hadden met een bijbehoorend kasteel, terwijl de bewer-

Sluiten