Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

197

In den tijd van de Renaissance oefent de weelde een veel grooteren invloed uit op den aanleg. Een gebouw als het slot van Lodewijk XIV te Versailles heeft eindelijk niets meer van een vesting. Daar is de bouwkunst vrij in haar scheppende

Het kasteel „Louvre" van Karei V in de Middeleeuwen.

kracht, daar worden schatten van schilder- en beeldhouwkunst verzameld en zijn de ruime zalen en galerijen prachtig gestoffeerd.

In ons land vindt men nog een goed bewaard Middeleeuwsch kasteel te Muiden, in de zeventiende eeuw de woning van Pieter Cornelisz. Hooft, den Muider Drost. ■

Sluiten