Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

schikt geworden, omdat het algemeen vertrouwen in haar degelijkheid te veel geleden had, ofschoon de beschuldigingen der Fransche regeering afschuwelijk overdreven gebleken zijn. Jacques de Molay en vele Tempeliers zijn op last van den koning verbrand. Filips eigende zich de bezittingen van den Franschen tak der Orde toe.

Valois. Een der opvolgers van Filips den Schoenen, F i 1 i p s V, wist op een vergadering van edelen, geestelijken en burgers (echter geen vergadering der Staten-Generaal), door te zetten, dat devrouwelijke erfgenamen van de troonopvolging werden uitgesloten volgens een artikel der Salische wet, dat binnen het gebied der Saliërs alleen de zoons, niet de dochters, erfgenamen konden zijn van den grond. Doch deze bepaling had alleen betrekking op particuliere nalatenschappen, niet op kroongoederen. Z#**werd nu overgebracht in het Fransche staatsrecht. In Frankrijk zijn derhalve de vrouwen uitgesloten van de troonopvolging en werd de stelling van kracht „que femme ne succède point au royaume de France".

Met Karei IV, den derden zöön van Filips den Sêhoonen, stierf de rechte lijn der Capetingers uit en nu kwam met zijn neef, Filips VI, hethuisvanValoisop den troon, 1328.

§ 2. Habsburg.

Rudolf I van Habsburg, 1273—1291, is de eerste koning van het Duitsche Rijk geweest, die alleen door zeven keurvorsten gekozen werd. Tegen hem kwam Ottocar van Bohemen in verzet. In den slag bij Marchfeld, 1278, zegevierde Rudolf over zijn tegenstander, wién hij Bohemen en MoravSi'liet; maar OostenrijfcpStiermarken, Karinthië, Krain bracht de koning in zijn eigen familie, waardoor de grón<Mag gelegd werd voor de macht van het Habsburgsche Huis in Oostenrijk.

In zijn binnenlandsch bestuur volgde Rudolf deze politiek:

1. hij Het aan de rijksvorsten de onafhankelijkheid in hun gebied;

2. hij zorgde zijn eigen landen zoo uitgestrekt en machtig te maken, dat hij, steunend op zijn „Hausmacht", de andere vorsten in bedwang kon houden, q

Orde en veiligheid werden in het Rijk gedurende Rudolf s regee-

Sluiten