Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeanne d'Arc is hier afgebeeld te paard, «toerust als een ridder, dragende haar standaard. Vier edelheden begeleiden haar. Zij vormden het escorte op den weg van Vaucouleurs naar Chinon. Karei VII, de kroon op het hoofd, komt Jeanne d'Arc tegemoet op de ophaalbrug van het kasteel. Achter hem staat een zijner officieren en op de wallen worden een wachter en een hoveling, kenbaar aan het verschil in kleeding, zichtbaar. De voornaamste der vier edellieden rijdt op den koning toe, om Jeanne d'Arc bij hem aan te dienen. Karei VII geeft een teeken

van verrassing. Boven dit tooneel is een banderolle aangebracht als decoratief, met het opschrifti ,,Hie komt diëfunkfrou vdn Got gesant dem Delphin in sïtfLiand". Zeer primitief is de aanduiding van weiland, boomen en dieren op den voorgrond, die, zonder perspectief, alleen ter versiering is geteekëhd. De gelaatsteekemng der verschillende personen is op hitteerste •éeaffi^vr^^drjkvormig, doch bij een aandachtige beschouwing blijkt duidelijk, dat de kunstenaar er wel degelijk naar streefde de innerlijke gemoedsbeweging in elk zijner figuren tot uitdrukking te brengen. De paarden vooral doen goed zien, dat de beeldende kunst in dit tijdvak de geheimen der anatomische verhoudingen nog niet had ontdekt.

Aankomst van Jeanne d'Arc op het kasteeTChinon, 6 Maart 1428. (Naar een wandtapijt uit de 15e eeuw, berustende in het museum van Orleans.)